Nasan ydinvoimaprojekti palkittiin – tulevilla kuulennoilla tarvitaan tehoa

Nasan ja Yhdysvaltojen energiaministeriön Kilopower-yhteisprojekti on saanut valtiollisen presidentin palkinnon. Auringonvalosta riippumaton sähköntuotanto on tärkeää Donald J. Trumpin hoputtamille kuulennoille.

Kuun kylmästä yöstä selviytymiseen tarvitaan tehokas energialähde. Kilopower-projektin tavoitteena on tarjota 1–10 kilowattia sähkötehoa jatkuvasti vähintään kymmenen vuoden ajan.

Projektia esitellään videolla. KRUSTY-tehojärjestelmän toteuttanut hanke esitteli jo viime vuonna saavutuksiaan. Palkinnon myötä järjestelmän jatkokehitys saanee rahoitusta.

Stirlingmoottoria hyödyntävä järjestelmä voisi käyttää lämpötehon lähteenään joko ydinparistoa tai ydinreaktoria. Kiinnostus keskittyy ydinreaktoreihin, koska niistä tehoa saadaan enemmän.

Perinteisessä ydinparistossa ei ole liikkuvia osia. Kilopower-projektissa käytetään nesteen virtaamista ja sylinterejä sisältävää moottoria. Siten hyötysuhde paranee huomattavasti, mutta samalla kulumisen ja vikaantumisen riskit kasvavat.

KRUSTYn kaltainen järjestelmä riittäisi pienen miehitetyn Kuu- tai Mars-aseman teholähteeksi. Se soveltuisi myös isoon planeettaluotaimeen. Suuri teho mahdollistaisi luotaimelle esimerkiksi nykyisiä tarkemmat tutkajärjestelmät sekä nopeamman tiedonsiirron. 

Tähän mennessä menestyksekkäin ydinreaktorihanke avaruudessa on ollut Neuvostoliiton TOPAZ-projekti. Siinä kehitettiin vain 320 kilon massaisia reaktoreita, joita käytettiin tutkasatelliiteissa. Suurin osa reaktoriytimistä on vieläkin Maata kiertävällä radalla. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Yhdysvallat osti muutaman reaktorin kopioidakseen teknologian, mutta epäonnistui.

2000-luvun alussa Yhdysvallat halusi kehittää ydinvoimaa avaruuteen Prometheus-projektissa. Se lopetettiin George W. Bushin kuuohjelman viedessä rahoituksen monelta muulta projektilta.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)