Hapen ja veden erottaminen Kuun pintapölystä vaikuttaa lupaavalta

Tulevaisuuden miehitetyt siirtokunnat Kuussa tarvitsevat aineita, joita voidaan erottaa Kuun pinta-aineksesta. Eurooppalainen konsortio esittelee tällä viikolla koetuloksiaan EPSC-kongressissa.

Laitteistossa kuupöly kuumennetaan vedyn ja metaanin läsnä ollessa noin tuhanteen celsiusasteeseen, jolloin mineraalit muuttuvat suoraan kiinteästä kaasuksi. Nesteolomuodon välttäminen helpottaa prosessia.

"Kokeemme osoittavat, että laitteisto on skaalattavissa ja pystyy operoimaan lähes täysin suljetussa kierrossa ilman että ihmisten pitäisi puuttua siihen ja ilman että laitteisto likaantuisi", selittää Michèle Lavagna Milanon teknillisestä yliopistosta.

Menetelmän hyödyllisyys perustuu siihen, että noin puolet Kuun pintahiekasta koostuu piin ja raudan oksideista. Ne puolestaan sisältävät noin neljäsosan happea.

Vesi pystytään erottamaan kaasuista jäähdyttimessä, ja happi pystytään erottamaan oksideista elektrolyysiä hyödyntämällä. Jäljelle jäävä pii- ja rautapitoinen aines voitaisiin puolestaan käyttää erilaisissa muissa prosesseissa siirtokunnassa.

Laitteiston kehityksessä keskeistä on ollut optimoida käytettävä lämpötila, vedyn ja metaanin osuudet sekä se, miten usein kuumennettavaa ainetta "huuhdotaan" vedyllä ja metaanilla. Tavoitteena on päästä tulevaisuudessa testaamaan laitteiston toimintaa aidossa kuuympäristössä.

Aiheesta lisää EPSC 2021 (englanniksi)