Auringon säteilytehoa on alettu seurata Kansainvälisellä avaruusasemalla

Kansainvälisellä avaruusasemalla on otettu käyttöön Auringon säteilytehoa mittaava TSIS-1-instrumentti. Sen tavoitteena on tutkia vaihteluita Auringon säteilyssä ja parantaa ilmastomalleja.

TSIS on lyhenne sanoista Total Spectral Solar Irradiance Sensor.

Tällä laitteella ei ole pulaa päämääristä. Sen avulla yritetään ymmärtää Auringon vaikutusta Maan säteilybudjettiin, otsonikerrokseen, ilmakehän kiertoon, ekosysteemeihin sekä vaikutuksiin, joita Auringon vaihteluilla on maapalloon ja ilmastonmuutokseen.

Laitteisto laukaistiin avaruuteen joulukuussa Falcon 9 -kantoraketilla Dragon-aluksen rahtina. TSIS-1 asennettiin avaruusasemaan ja tähän asti sen toimivuutta on testattu. 

"Kaikki järjestelmät toimivat odotetusti. Edessä on kuitenkin paljon työtä datan tulkitsemisessa ja sen paikkansa pitävyyden todentamisessa", kertoo instrumentin päätutkija Peter Pilewskie. 

Laitteen havaintoalue ulottuu ultravioletista infrapunaan. Tarkat mittaukset avaruudesta käsin ovat arvokkaita. Maanpinnalta tehtäviä vastaavia mittauksia vaikeuttaa se, että ilmakehä absorboi aina osan Auringon säteilystä. Vertailukelpoisten mittausten tekeminen on ilmakehän muutosten vuoksi haasteellista.

TSIS-1-instrumentin mittausten on määrä jatkua avaruusasemalle seuraavien viiden vuoden ajan. 

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)