Valosaasteen määrä kasvaa kaksi prosenttia vuodessa

Tutkijat ovat tällä viikolla julkaisseet raportin hukkavalon lisääntymisestä. Sen mukaan öinen tähtitaivas käy yhä uhanalaisemmaksi näkymäksi.

Valosaasteen eli hukkavalon määrä näyttää lisääntyneen käytännössä jokaisessa maapallon kolkassa. Kasvu on ollut kaksi prosenttia vuodessa. Tulokset perustuvat Suomi NPP -satelliitin viiden vuoden aikana tekemiin mittauksiin.

Entuudestaan valaistut alueet, kuten kaupungit, tuottavat enenevissä määrin hukkavaloa. Samaan aikaan keinotekoinen valaistus myös levittyy jatkuvasti laajemmalle alueelle.

"Valo lisääntyy nopeimmin niissä paikoissa, joissa sitä ei ole alkujaan paljon ollut", toteaa Christopher Kyba saksalaisesta GFZ-tutkimuskeskuksesta.

Nyt esitellyt mittaukset kertovat kuitenkin vain osan totuudesta, sillä Suomi NPP -satelliitin VIIRS-mittalaite ei kunnolla havaitse sinistä valoa. Jatkuvasti lisääntyvä valkoinen LED-valaistus puolestaan tuottaa sitä paljon.

Siksi nyt julkaistu arvio valosaasteen lisääntymisestä saattaa olla jopa selvästi alakanttiin.

"Monissa tutkimissamme suurissa kaupungeissa kirkkaus näytti vähenevän keskustassa, mutta lisääntyvän ympäröivillä alueilla", Kyba selittää. "Nämä vähentymiset voi usein suoraan liittää vanhojen lamppujen korvaantumiseen LED-valoilla."

Kyban mukaan LED-tekniikan maailmanlaajuinen suosio ulkovalaistuksessa ei siis välttämättä ole todellisuudessa vähentänyt valosaasteen määrää. Tilanne voi olla jopa päinvastainen, sillä sähkölaskussa säästetyt rahat on saatettu laittaa valaistuksen lisäämiseen.

Aiheesta lisää IDA (englanniksi)