Uutta todistusaineistoa vedestä Kuun sisuksissa

Luotainhavainnot ovat löytäneet merkkejä vedestä eri puolilta Kuuta. Havainto vahvistaa tuoretta ajatusta, jonka mukaan kiertolaisemme kivisessä vaipassa on runsaasti vettä.

Kuukivien vesi löytyi, kun tutkijat analysoivat intialaisen Chandrayaan-1-luotaimen spektrometrin dataa. Laite mittaa pinnasta heijastuvan valon ominaisuuksia, millä perusteella voidaan päätellä millaisia mineraaleja ja yhdisteitä siellä on.

Vettä löytyi lähes kaikista tutkijoiden tarkastelemista suurista tuliperäisistä esiintymistä, jotka olivat niin sanottua pyroklastista tyyppiä. Näihin kuuluivat myös Apollo 15 ja 17 -lentojen laskeutumisalueiden lähellä olevat esiintymät, joista oli kerätty vesipitoisia lasipalloja sisältäviä näytteitä.

Ennen lasipallojen löytymistä kivinäytteistä vuonna 2008 Kuun oli ajateltu olevan verraten kuiva. Lisäselvitykset samoista näytteistä kuitenkin viittasivat, että Kuun vaippa saattaisi sisältää vettä jopa yhtä paljon kuin maapallon vaippa. Huolena kuitenkin oli, että Apollo-lennot olivat vain sattumoisin osuneet poikkeuksellisille alueille.

Nyt Brownin yliopiston tutkijan Ralph Millikenin ja yliopiston entisen opiskelijan Shuai Lin tekemä luotaindatan analyysi hälventää epäilyjä. "Vesipitoiset esiintymät ovat levittäytyneet kautta Kuun pinnan, mikä kertoo, että Apollo-näytteistä löytyvä vesi ei ole sattumaa. Kuun pyroklastiset purkaukset vaikuttavat sisältäneen kaikkialla vettä, mikä viittaa sen pätevän myös vaipan suhteen", sanoo Milliken.

Aiheesta lisää Brownin yliopisto (englanniksi)