Kotiplaneettamme Maa. Kuva Nasa

Neutriinotomografia toimii - maapallo punnittiin uudella menetelmällä

Maapallon massa on ensimmäistä kertaa pystytty mittaamaan neutriinojen avulla. Tulevaisuudessa menetelmä voi antaa rutkasti tietoa kotiplaneettamme sisäosista.

Kotiplaneettamme painaa noin 5,974 kvadriljoonaa kiloa. Valtavaa numeroarvoa on mahdoton ymmärtää, sillä kvadriljoona tarkoittaa 25-numeroista lukua.

Arvio perustuu maapallon painovoimakenttään. Niän suuri määrä massaa tarvitaan, jotta aika-avaruuteen syntyisi saman suuruinen kuoppa kuin mitä maapallon on havaittu tekevän.

Tutkijat ovat yrittäneet arvioida planeettamme massan määrää myös esimerkiksi seismisten aaltojen avulla, mutta nämä eivät ole antaneet kovinkaan tarkkoja tuloksia.

Nyt espanjalaiset tutkijat ovat kehittäneet uuden tavan punnita maapalloa. Käyttämällä Etelämantereella sijaitsevan IceCube-observatorion havaintoja he pystyivät selvittämään kuinka suuri osa avaruudesta tulevista neutriinoista törmää maapalloon ja miten suuri osa lentää kotiplaneettamme läpi kuin se olisi pelkkää tyhjää.

Näin tutkimusryhmä onnistui laskemaan kuinka paljon massaa neutriinojen tiellä on. Tulokseksi saatiin 6 kvadriljoonaa kiloa. Tämä on sama määrä kuin mitä painovoimamittauksilla on arvioitu.

Neutriinojen avulla tutkijat pystyivät punnitsemaan erikseen myös maapallon ytimen massan. Tulokseksi saatiin 2,72 kvadriljoonaa kiloa. Tämä on 45 prosenttia planeettamme kokonaismassasta, ja paljon enemmän kuin seismisten mittausten antama arvio 33 prosenttia.

Tutkimuksen tärkein anti on kuitenkin se, että neutriinoja voidaan luotettavasti käyttää maapallon sisäosien tutkimiseen. Havaintojen tarkentuessa neutriinotomografiasta voi tulla merkittävä tieteenala.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)

Pysyvä linkki
Samankaltaisia uutisia
Ladataan...
Uusin numero
Uutisarkisto