Nasa mittasi maailman jokien vesimäärän

Yhdistämällä paikan päältä tehdyt mittaukset tietokonemalliin päästiin arvioimaan maailman jokien virtaamia. Mallinnuksessa analysoitiin 3 miljoonaa jokiosuutta eri puolilla maailmaa.

Tuloksen mukaan maapallon joissa virtasi vuosien 1980 ja 2009 välillä keskimääräisenä hetkenä 2246 kuutiokilometriä vettä. Määrä vastaisi vesikuutiota, jonka sivu on 13,1 kilometriä pitkä.

"Pystymme näkemään missäpäin maailmaa on suurin vesimäärä varastoituneena jokiin ja miten paljon sitä päätyy jokien kautta valtameriin", kertoo Elyssa Collins, joka johti tutkimusta Nasan JPL:ssä. 

Tutkimus hyödynsi mallinnuksen pohjana mittauksia tuhannessa paikassa sekä globaalia maankorkeusmallia.

Alueista eniten jokivettä on Amazonin altaassa, noin 850 kuutiokilometriä eli 38 prosenttia kaikesta jokivedestä.

Vuodessa jokivettä virtaa meriin arviolta 37 400 kuutiokilometriä. Tämä vastaisi sivultaan 33,4 kilometrin kokoista vesikuutiota.

Tutkijat kiinnittivät huomiota myös veden poistumiseen joista. Suurimpana syynä siihen ovat ihmisen toimet maatalouden käytössä etenkin Etelä-Amerikan Amazon-joen, Pohjois-Amerikan Colorado-joen sekä Afrikan Orange-joen alueilla. Nämä alueet on merkitty kartalle harmaalla.

Verrattuna planeettamme kaikkeen makeaan veteen, virtaa joissa siitä kerrallaan vain hyvin pieni osa, ainoastaan 0,006 prosenttia. Suurin osa planeettamme makeasta vedestä on jäätiköissä ja pohjavetenä. 

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)