Mitä jos maapallolla olisi kaksi kuuta?

Millaiseksi planeettamme olisi muodostunut, jos se olisi kaapannut itselleen toisen kuun?

Mainen yliopiston tutkijan Neil Cominsin mukaan suuren kappaleen kaappaaminen Maan kiertoradalle olisi aiheuttanut massiivisia tsunameja, maanjäristyksiä ja tulivuoritoimintaa. Viikkojen kuluessa tilanne olisi kuitenkin rauhoittunut.

Cominsin ajatuskokeessa toisen kuun paikaksi valittiin Maan ja nykyisen Kuun kiertoradan puoliväli. Uuden tulokkaan takia vuorovesivaihtelut olisivat paljon voimakkaammat. Useimmilla rannikoilla rantaviivan paikka saattaisi siirtyä satoja metrejä korkean ja matalan vuoroveden välillä. Alavien maiden rannikoilla asuminen olisi äärimmäisen vaikeaa tai mahdotonta.

Toinen kuu lisäisi öiden valoisuutta, ja olisi näin vaikuttanut evoluutioon. Esimerkiksi yöeläinten olisi tarvinnut kehittää paremmat suojautumismekanismit saalistajia vastaan.

Lopulta kuut kuitenkin törmäisivät toisiinsa. Törmäyksen seurauksena maapallolle olisi satanut materiaa, mikä olisi aiheuttanut joukkosukupuuton. Maan kiertoradalle olisi silti jäänyt yksi suurempi Kuu.

Aiemmin tänä vuonna Nature-lehdessa julkaistun tutkimuksen mukaan maapallolla on muinaisuudessa todellakin saattanut olla kaksi kuuta. Mikäli teoria on oikea, kyseinen toinen kuu on kuitenkin ollut huomattavasti nykyistä Kuutamme pienempi, syntynyt samaan aikaan sen kanssa ja tuhoutunut yhteentörmäyksessä Kuuhumme jo miljardeja vuosia sitten.

Aiheesta lisää Universe Today (englanniksi)

Aiempi uutinen Maan mahdollisesta toisesta kuusta