Mallinnus kertoo asteroidin törmäyksen seurauksista 66 miljoonaa vuotta sitten

66 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneen törmäyksen seurauksia on mallinnettu aiempaa tarkemmin. Jukatanin niemimaalle osunut asteroidi päätti liitukauden. 

Saksalaistutkimuksen mukaan yläilmakehään syntyneet pienet rikkihappopisarat aiheuttivat suurta jäähtymistä, joka oli ensisijainen syy ilmastonmuutokseen ja dinosaurusten joukkotuhoon.

"Pitkäaikainen jäähtyminen, joka aiheutui sulfaattiaerosoleista oli paljon keskeisemmässä roolissa joukkosukupuutolle kuin pöly, joka pysyy ilmakehässä vain suhteellisen lyhyen aikaa", kuvailee Georg Feulner.

"Jäähtyminen oli myös tärkeämpi tekijä kuin paikalliset vaikutukset, kuten äärimmäinen lämpö lähellä törmäystä, tulipalot tai tsunamit", Feulner arvioi.

Mallinnuksen mukaan maapallon pinnan keskilämpötila putosi noin 26 celsiusasteella ja pysyi keskimäärin nollan alapuolella noin 3 vuoden ajan. Ilmastolla kesti 30 vuotta aikaa toipua törmäyksestä. Asteroiditörmäyksen aiheuttamaa simuloitua ilmastonmuutosta esitellään animaatiossa.

Yhtenä seurauksista valtamerten merivirrat häiriintyivät ja pintavesien jäähtymisen vuoksi pintavettä painui pohjaan. Syvältä puolestaan nousi ravinnerikasta vettä, joka todennäköisesti johti runsaisiin leväkukintoihin ja tämä puolestaan myrkyllisten yhdisteiden syntymiseen.

Sekä kasvien kuoleminen kylmyyteen että merien ekosysteemien häiriintyminen johtivat joukkosukupuuttoon ravintoketjua pitkin korkeammalle edeten. (Aiheesta lisää Tähdet ja avaruus -lehdessä no 2/2017)