Maapallon stratosfäärissä on luultua enemmän elämää

Hiljattain tehdyt tutkimukset ovat vahvistaneet, että maapallon stratosfäärissä on mikrobeja.

Stratosfääri sijaitsee keskimäärin noin 15-50 kilometrin korkeudella maapallon pinnasta. Lähes kaikki sääilmiöt ja pilvet esiintyvät sen alapuolella.

Aikoinaan stratosfäärin arveltiin olevan täysin tyhjä elämästä pienen paineen, voimakkaan säteilyn sekä veden ja ravinteiden puutteen takia.

“Stratosfääri on erittäin samankaltainen Marsin pinnan kanssa", kertoo David Smith Washingtonin yliopistosta. “Elämän selviytyminen suurissa korkeuksissa haastaa käsityksemme biosfäärin rajoista."

Ensimmäinen varma tulos stratosfäärin mikrobeista saatiin jo vuonna 2002. Smithin tarkoituksena on selvittää tarkemmin, mitä mikrobeja ilmakehässä on ja miten niiden määrät vaihtelevat vuodenaikojen myötä. Nyt kerrottujen alustavien tulosten perusteella yläilmakehän mikrobit ovat erittäin monipuolinen joukko.

Mikrobitiheyden arvellaan olevan stratosfäärissä vain muutama yksilö kuutiometrissä. Mikrobien ei uskota aktiivisesti kasvavan ja lisääntyvän ilmakehässä, vaikkakaan tätä vaihtoehtoa ei pystytä täysin sulkemaan pois.

Myös se, miten mikrobit nousevat yläilmakehään, on vielä veikkausten varassa. Mikrobit saattavat kulkeutua stratosfääriin esimerkiksi pölymyrskyjen tai hurrikaanien vieminä. Osa mikrobeista saattaa nousta ilmaan jopa lentokoneiden kyydissä.

Aiheesta lisää Space.com (englanniksi)