Maapallon kivikehän rakenteesta julkaistiin uusi malli

Satelliitin avulla on saatu aikaan entistä tarkempi kuvan planeettamme sisuksista. Tutkimuksessa yhdistettiin GOCE-satelliitin data ja maanpinnalla tehdyt mittaukset.    

GOCE-satelliitti putosi maapallon ilmakehään jo yli seitsemän vuotta sitten. Silti sen tulokset yhä edistävät tiedettä.  

Satelliitin datoja yhdistämällä on kehitetty uusi malli, joka suo näkymän planeettamme litosfääriin eli kivikehään.

Litosfääriin kuuluvat päällimmäinen kerros eli kuori sekä sen alla sijaitseva ylempi vaippakerros.

"Malli antaa nykyhetken kuvan ylemmän vaipan koostumuksesta ja lämpörakenteesta. Sitä voidaan käyttää kerrosten viskositeetin arviointiin", sanoo Jesse Reusen Delftin teknillisestä yliopistosta.

Entistä tarkemmasta mallista on hyötyä esimerkiksi mannerlaattojen liikkeiden ja maanjäristysten tutkimuksessa.

Yksi sovellusalue on maankohoamisen arviointi. GOCEn kivikehämallia hyödyntävässä tutkimuksessa tarkasteltiin jääkauden mannerjäätiköiden sulamisen aiheuttamia muutoksia Kanadassa.

Tutkimuksessa luotua maapallon ylimpien kerrosten mallia esitellään myös Euroopan avaruusjärjestön videon avulla.

GOCE oli Maan kiertoradalla vuosina 2009-2013. Se kiersi erityisen matalalla radalla, mikä paransi mittaustarkkuutta. Ilmakehän aiheuttamaa jarrutusta satelliitti kompensoi omalla ionimoottorillaan.

Aiheesta lisää ESA (englanniksi)