Maan pyörimisakseli vaeltaa 17 senttiä vuodessa – tutkimus löysi kolme syytä

Maapallon pyörimisakselin suunta kääntyy 10–17 senttimetriä vuodessa. Kansainvälinen tutkijaryhmä julkaisi mallinnuksen vaeltamisen aiheuttajista.

"Perinteinen selitys kuuluu, että yksi ainoa ilmiö eli maankuoren kohoaminen jääkauden jälkeen on vastuussa Maan pyörimisakselin muutoksista", selittää Surendra Adhikari Nasan JPL:stä.

"Viime aikoina useat tutkijat ovat spekuloineet, että myös muilla ilmiöillä voi olla suuria mahdollisia vaikutuksia siihen", hän jatkaa.

Tutkimuksen mallissa huomioitiin kolme suurta selittävää tekijää. Ne ovat muuttaneet massan jakautumista maapallon pinnalla ja vaikuttaneet maapallon muotoon. Ensinnäkin viime vuosisadalla maankohoaminen jääkauden jäljiltä aiheutti keskimäärin 3,57 senttimetrin muutoksen vuodessa.

Toisena tekijänä olivat paikalliset lyhyempiaikaiset vaihtelut. Esimerkiksi Grönlannin jäätikön sulaminen aiheutti 3,26 senttimetrin ja Etelämantereen sulaminen 0,73 senttimetrin muutoksen vuodessa. Muiden jäätikköjen sulamisesta seurasi 2,66 senttimetrin muutos ja järvien kehityksestä 1,06 senttimetrin muutos vuodessa. Yhteisvaikutukseksi saatiin 4,78 senttimetriä vuodessa.

Kolmanneksi virtaukset maapallon vaipassa aiheuttivat 7,3 senttimetrin muutoksen vuodessa. Mallin selittämättä jäänyt erotus oli 1,56 senttimetriä vuodessa. Mitattu yhteissumma oli keskimäärin 10,48 senttimetriä vuodessa.

Tutkijaryhmällä oli käytössään laaja mittausaineisto koko 1900-luvulta sekä viimeisiltä vuosikymmeniltä. Havaintojen mukaan siirtymisnopeus on vauhdittunut viime vuosisadan 10,5 senttimetristä vuodessa tämän vuosisadan alun 17,0 senttimetriin vuodessa.

Oheinen kuva selittää eri ilmiöiden aiheuttamia muutosten suuntia liioitellen roimasti niiden suuruuksia havainnollistamisen helpottamiseksi. Käytännössä muutokset pyörimisakselissa ovat niin pieniä, etteivät ne näkyisi tämänkokoisella kartalla.

Mallinnusta ja sen komponentteja suuruuksineen ja suuntineen voi tarkastella ja käännellä JPL:n sivustolla.

Pyörimisakselin vaeltamista maapallon sisällä ei tule sekoittaa Maan akselin kaltevuuteen, joka vaihtelee 22,1–24,5 asteen välillä.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)