Maa ja Kuu etääntyvät toisistaan aiempaa nopeammin

Maapallon ja Kuun välinen etäisyys kasvaa nykyään selvästi nopeammin kuin 50 miljoonaa vuotta sitten. Havainto julkaistiin uusimmassa Geophysical Research Letters -lehdessä.

Kiertolaisemme käyttää synnyttämiään vuorovesiaaltoja napatakseen maapallon pyörimisenergiaa itselleen. Tämän takia Kuu etääntyy maapallosta noin 3,8 senttimetriä vuodessa.

Jos etääntyminen olisi aina ollut näin nopeaa, maapallo ja Kuu olisivat erkaantuneet toisistaan 1,5 miljardia vuotta sitten. Osa kiertolaisemme kivistä on kuitenkin 4,5 miljardia vuotta vanhoja, joten etääntymisen on täytynyt olla aiemmin paljon hitaampaa.

Mysteerin selvittämiseksi yhdysvaltalainen tutkimusryhmä simuloi miten Kuu tuotti vuorovesiä 50 miljoonaa vuotta sitten. Tulosten perusteella vuorovesi-ilmiö oli tuolloin heikompi, joten siksi myös Kuu etääntyi siihen aikaan paljon hitaammin.

Tärkein syy eroon on pohjoinen Atlantin valtameri, joka on mannerten liikkumisen myötä laajentunut riittävän leveäksi vuoroveden 12-tuntiselle syklille. Tämä tuottaa isompia aaltoja ja hyvin korkeita vuorovesiä, jotka osaltaan työntävät Kuuta kauemmas.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)