Luolamaalaukset viittaavat tähtitaivaan ilmiöiden varhaiseen ymmärtämiseen

Luolamaalauksiin ei ole taltioitu ainoastaan villieläimiä, vaan ne esittävät myös tähdistöjä, väittää tuore englantilaistutkimus. Jopa tähtitaivaan prekessioliikkeen periaate saatettiin tuntea jo kivikaudella.

"Varhaiset luolamaalaukset näyttävät, että ihmisillä oli kehittynyt tietous yötaivaasta jo viime jääkauden aikana", selittää Martin Sweatman Edinburghin yliopistosta.

Analyysin kohteena tutkimuksessa olivat eläinaiheiset maalaukset Turkissa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa. Tähtikuvioiksi tulkittuja eläinmaalauksia verrattiin tietokoneella simuloituihin tähdistöjen asentoihin.

Tulokset tukevat sitä arkeoastronomien vanhaa hypoteesia, että luolamaalauksissa on esitetty myös tähdistöjä. Suomessa tätä näkökulmaa on tuonut esille Marianna Ridderstad Helsingin yliopistosta (ks. esim. Tähdet ja avaruus 2/2008). 

Edinburghin ja Kentin yliopistojen tutkijat spekuloivat, että jopa 40 000 vuotta sitten saatettiin tuntea tähtitaivaan prekessioliike eli tuhansien vuosien aikana havaittavissa oleva taivaannavan vaeltaminen.

Nykyään on yleisesti hyväksytty, että liikkeen ymmärsivät muinaiset kreikkalaiset noin 300 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Sen sijaan esihistoriallisen ajan prekessiotietämystä on hyvin hankalaa todistaa. 

Aiheesta lisää Edinburgin yliopisto (englanniksi)