Avaruussäähän liittyvät supermyrskyt ovat luultua yleisempiä

Avaruussäässä tapahtuu suuria supermyrskyjä noin 25 vuoden välein. Nämä myrskyt voivat aiheuttaa merkittävää häiriötä elektroniikan ja satelliittien toimintaan sekä lentoliikenteeseen.

Tutkijat ovat analysoineet havaintoja yli 150 vuoden ajalta selvittääkseen, miten usein maapallo joutuu avaruussään supermyrskyjen kohteeksi. Tulosten perusteella supermyrskyjä voi esiintyä useammin kuin tähän asti on ajateltu.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa supermyrskyjä huomattiin olleen 42 vuotena 150 vuodesta. Suuria supermyrskyjä oli puolestaan kuutena vuotena eli keskimäärin 25 vuoden välein.

Etenkin suuret supermyrskyt voivat aiheuttaa merkittävää häiriöitä sekä maanpäällisiin että Maata kiertäviin sähköisiin järjestelmiin.

"Nämä supermyrskyt ovat harvinaisia tapahtumia", toteaa Sandra Chapman Warwickin yliopistosta.

"Tämä tutkimus ehdottaa uutta metodia, miten lähestyä historiallista aineistoa. Siten se tarjoaa entistä paremman kuvan supermyrskyjen esiintymistodennäköisyydestä ja siitä, millaista supermyrskyjen aktiivisuutta todennäköisesti näemme tulevaisuudessa."

Carringtonin myrsky vuonna 1859 on historian suurin tunnettu supermyrsky. Nyt julkaistu tutkimus ei ulottunut näin kauas menneisyyteen.

Aiheesta lisää Warwickin yliopisto (englanniksi)