Tutkijat mittasivat materian määrän maailmankaikkeudessa

Uusin massa-arvio universumimme aineen kokonaismäärälle perustuu havaintoihin galaksijoukoista. Saatu lukema sopii hyvin yhteen muiden tekniikoiden antamien tulosten kanssa.

Tähtitieteilijät ovat arvioineet, miten paljon maailmankaikkeudessa on ainetta. Astrophysical Journal -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan 31 prosenttia kaikkeuden massaenergiasta on materiaa. Loppuosa on niin sanottua pimeää energiaa.

"Jos kaikki maailmankaikkeuden aine levitettäisiin tasaisesti, keskimääräinen tiheys vastaisi vain noin kuutta vetyatomia kuutiometrissä", kertoo Mohamed Abdullah Kalifornian yliopistosta.

"Koska kuitenkin tiedämme, että 80 prosenttia materiasta on pimeää ainetta, todellisuudessa suurin osa aineesta ei koostu vetyatomeista vaan sellaisesta materiasta, jota kosmologit eivät vielä ymmärrä."

Nyt saatu tulos perustuu galaksijoukoista tehtyihin havaintoihin. Mittaustavaltaan tutkimus siis poikkeaa merkittävästi esimerkiksi kosmisen taustasäteilyn, supernovien tai painovoimalinssien avulla tehdyistä massa-arvioista.

Eri tekniikoista huolimatta tulokset sopivat hyvin yhteen keskenään.

Aiheesta lisää UCR (englanniksi)