Stephen Hawkingin kuuluisalle paradoksille esitettiin ratkaisu

Mustien aukkojen tuottama Hawkingin säteily saattaa sisältää luultua enemmän infomaatiota. Jos tulos osoittautuu oikeaksi, se ratkaisisi mustiin aukkoihin liittyvän paradoksin.

Kvanttimekaniikan lakien mukaan informaatio ei voi kadota suljetussa systeemissä. Jos siis tunnemme järjestelmän lopputilan, voimme selvittää sen alkutilan.

Mustat aukot eivät kuitenkaan näytä tottelevan tätä lakia.

Mustat aukot säteilevät kuuluisan fyysikon Stephen Hawkingin mukaan nimettyä säteilyä. Näin ne voivat näin hiljalleen haihtua kokonaan.

Koska Hawkingin säteilyn ei ole ajateltu kantavan informaatiota, haihtuminen hävittäisi lopulta kaiken tiedon mustan aukon muodostaneesta aineesta. Tutkijat ovat vuosikymmenien ajan yrittäneet selvittää tätä paradoksia.

Hiljattain yksi tutkimusryhmä väittää viimein ratkaisseensa asian ottamalla huomioon kvanttigravitaation Hawkingin säteilyn synnyssä. Muutokset tekivät Hawkingin säteilystä ei-termisen, jolloin se pystyy kuljettamaan tietoa.

"[Tämä tutkimus] on viimeinen naula paradoksin arkkuun, sillä nyt ymmärrämme tarkan fysikaalisen tavan, miten informaatio karkaa kuihtuvasta mustasta aukosta", kertoo Xavier Calmet Sussexin yliopistosta Live Science -julkaisulle.

Nykytekniikalla tätä informaatiota ei voida kerätä, joten asia jää ainakin toistaiseksi teoreettiseksi pohdinnaksi. Ilmiötä voitaisiin silti tutkia tietokonesimulaatioilla.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)