Mustien aukkojen törmäykset paljastavat avaruuden laajenemisnopeuden

Tutkijat ovat kehittäneet uuden tavan mitata universumin laajenemisnopeutta. Kosmologien avuksi tulevat mustat aukot ja niiden törmäyksissä syntyneet painovoima-aallot.

Maailmankaikkeus laajenee, mutta laajenemisnopeutta ei ole pystytty tarkasti määrittämään. Puute tiedoissamme johtuu siitä, että eri mittausmenetelmät antavat hieman erilaisia lukuarvoja laajenemisnopeudelle.

Nyt tutkijat ovat keksineet uuden menetelmän mitata maailmankaikkeuden laajenemisnopeutta toisiinsa yhdistyvien mustien aukkojen avulla.

Kun kaksi mustaa aukkoa törmää ja sulautuu toisiinsa, ne tuottavat valonnopeudella leviäviä painovoima-aaltoja. Avaruuden laajeneminen venyttää aaltoja pidemmille aallonpituuksille. Mitä pidempään aallot ovat avaruudessa matkanneet, sitä enemmän ne ovat myös venyneet.

Vertaamalla meitä lähellä tapahtuneita törmäyksiä paljon kaukaisempiin tutkijat pystyvät päättelemään, kuinka paljon painovoima-aallot ja siten myös itse maailmankaikkeus ovat matkan aikana venyneet.

Painovoima-aaltojen mittaaminen on erittäin nuori tieteenala. Siksi myös nyt esitelty menetelmä on vielä liian epätarkka tuottaakseen uutta tietoa. Laitteistojen kehittyessä entistä herkemmiksi ja havaintojen kertyessä mustien aukkojen törmäyksillä voi tulevaisuudessa olla merkittävä rooli maailmankaikkeuden laajenemisnopeuden mittaamisessa.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)