Maailmankaikkeus on luultua homogeenisempi

VLT-teleskoopilla tehtyjen uusien mittausten perusteella universumimme on massajakaumaltaan lähes kymmenen prosenttia tasaisempi kuin kosmologian standarditeoria ennustaa.

Maailmankaikkeuden massan jakautumista on selvitetty havaitsemalla, miten painovoima vaikuttaa kaukaisista galakseista tulevan valon kulkuun.

Nyt julkaistu analyysi pohjautuu 31 miljoonasta galaksista tehtyihin mittauksiin. Koska menetelmä perustuu painovoiman vaikutusten havaitsemiseen, tulos sisältää myös katseelta piilossa olevan pimeän aineen sekä avaruudessa leijuvan harvan kaasun.

Universumimme muuttuu ajan myötä vähemmän homogeeniseksi, sillä enemmän massaa sisältävät alueet tiivistyvät ja vetävät puoleensa lisää ainetta. Samaan aikaan maailmankaikkeuden laajeneminen toimii toiseen suuntaan tasoittaen eroja.

Kosmologian standardimalli ennustaa melko hyvin, miten tasaisuus kehittyy universumin ikääntyessä.

VLT-teleskoopilla tehdyt uudet mittaukset ovat kuitenkin hieman ristiriidassa standardimallin ennustuksen kanssa, sillä niiden mukaan maailmankaikkeutemme on lähes kymmenen prosenttia odotettua tasaisempi.

Tutkijat eivät vielä tiedä, pystytäänkö eroavaisuudet selittämään suhteellisen yksinkertaisesti, esimerkiksi tekemällä pieniä muutoksia siihen, miten oletamme pimeän aineen käyttäytyvän. Suuremmat ristiriidat voisivat lopulta johtaa jopa uudenlaisiin fysiikan teorioihin.

"Toistaiseksi yritän tietoisesti pysyä mahdollisimman kaukana teoreettisista tulkinnoista ja keskittyä mittauksiin sekä siihen, miten tehdä ne mahdollisimman tarkasti", toteaa Koen Kuijken Leidenin yliopistosta.

Tutkijoiden mukaan on vielä yksi mahdollisuus tuhannesta, että julkaistu tulos onkin vain rajallisesta mittausaineistosta johtuvaa sattumaa. Siksi analyysin varmistamiseksi tarvitaan edelleen lisää havaintoja.

Aiheesta lisää Leidenin yliopisto (englanniksi)