Maailmankaikkeuden mustien aukkojen määrälle saatiin arvio

Uuden tutkimuksen mukaan noin prosentti havaittavan maailmankaikkeuden baryonisesta aineesta on tähdenmassaisissa mustissa aukoissa. Tämä tarkoittaa noin 40 triljoonaa mustaa aukkoa.

Arvioitu mustien aukkojen määrä on 40 × 1018 eli helpommin sanottuna neljäkymmentä miljardia miljardia. Mustien aukkojen massaa verrattiin tavallisen eli baryonisen aineen määrään, johon ei kuulu universumin niin kutsuttu pimeä aine.

"Tämä tärkeä tulos saatiin omaperäisellä lähestymistavalla. Se yhdistää tieteen eturintaman koodia tähtien ja tähtiparien kehityksestä kokemusperäiseen tietoon galaksien ominaisuuksista", selittävät tutkimuksen tekijät.

Osana arviota he analysoivat myös massiivisimpien tähdenmassaisten mustien aukkojen alkuperää. Tutkijaryhmä päätyi siihen, että suurimmat niistä eli yli 40 kertaa Aurinkoa massiivisemmat mustat aukot ovat käytännössä kaikki syntyneet tähtijoukoissa.

Tulos sopii hyvin yhteen havaintoihin mustien aukkojen törmäysten aiheuttamista gravitaatioaalloista LIGO- ja Virgo-observatorioilla. Havainnot mahdollistavat törmänneiden mustien aukkojen "punnituksen".

Tähtien massaluokan mustien aukkojen lisäksi on olemassa myös harvinaisia keskiraskaita mustia aukkoja sekä galaksien keskustoissa sijaitsevia supermassiivisia mustia aukkoja. Niitä on kuitenkin lukumäärällisesti vähän. Tutkimus ei ota kantaa niiden osuuteen baryonisen aineen massasta.

Aiheesta lisää SISSA (englanniksi)