Kuinka paljon informaatiota maailmankaikkeudessa on?

Arvio universumin informaation määrästä saatiin laskemalla yksittäiseen alkeishiukkaseen tallentuneen informaation koko ja kertomalla se universumimme hiukkasten lukumäärällä.

Englantilaisen Portsmouthin yliopiston tutkija Melvin Vopson on laskenut näkyvän maailmankaikkeuden informaation määrän.

"Universumin informaatiokapasikeetti on ollut väittelyn aiheena yli puoli vuosisataa", Vopson toteaa.

Vopson lähti hakemaan vastausta. Hän laski ensin miten paljon informaatiota voi pakata yksittäiseen alkeishiukkaseen. Arvioksi muodostui, että jokaisessa alkeishiukkasessa on 1,5 bittiä informaatiota.

Tämän jälkeen Vopson pyrki laskemaan maailmankaikkeuden alkeishiukkasten lukumäärän. Vopsonin arvion mukaan näkyvässä maailmankaikkeudessa on yhteensä 4x1080 kvarkkia ja elektronia.

Kertomalla nämä arvot keskenään Vopson sai koko näkyvän maailmankaikkeuden informaatiokapasiteetiksi 6x1080 bittiä. Luvussa on kuutosen jälkeen siis jopa 80 kappaletta nollia.

Käytännössä luku on ala-arvio, sillä se ei sisällä esimerkiksi antimateriaa, pimeää ainetta tai neutriinoita. Myös yksittäisten alkeishiukkasten informaatiokapasiteetti voi todellisuudessa olla selvästi suurempi.

Lisäksi Vopson ei ota huomioon teoreettisempia informaation tallennuskeinoja. Esimerkiksi holografisen teorian mukaan informaatiota voi olla hiukkasten lisäksi itse aika-avaruuden kudoksessa.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)