Gravitaatioaalloilla voidaan mitata universumin laajenemista

Tutkijat ovat ehdottaneet uutta tapaa kaikkeuden kiihtyvän laajenemisen määrittämiseen. Tämä tapahtuu painovoimalinssittyneitä gravitaatioaaltoja havaitsemalla.

Universumi laajenee kiihtyvästi, mutta tarkalleen millä vauhdilla tämä tapahtuu on yhä epäselvää. Eri tavoilla tehtyjen mittausten tuloksissa on eroja. Joidenkin tutkijoiden mielestä kyse on kriisistä kosmologiassa.

Kalifornian yliopiston Tejaswi Venumadhav Nerella kollegoineen on äskettäin ehdottanut uudenlaista, painovoimalinsseihin perustuvaa tapaa mitata laajenemista.

Painovoimalinssinä toimivat galaksit ja galaksijoukot taivuttavat valoa ja niiden tiedetään tekevän moninkertaisia kopioita takana olevasta kohteesta ympärilleen.

Sama pätee myös gravitaatioaaltoihin. Jos kaksi mustaa aukkoa yhdistyy painovoimalinssin takana, linssi moninkertaistaa törmäyksessä syntyneet gravitaatioaallot useiksi kopioiksi.

Nerellan tiimin mukaan havaintoja ensimmäisistä linssittyneistä gravitaatioaalloista on odotettavissa jo seuraavien muutaman vuoden aikana.

Ensi vuosikymmenellä saapuvan herkemmän teknologian pitäisi mahdollistaa miljoonien yhtyvien musta-aukkoparien havaitsemisen. Niistä pieni osa, noin 10 000, tapahtuu useita kertoja merkkinä painovoimalinssittymisestä.

Aikaviive kopioiden välillä viestii universumin laajenemisnopeudesta. Toisin kuin muissa menetelmissä, painovoimalinssittyneen gravitaatioaaltokohteen tarkkaa sijaintia tai etäisyyttä ei tarvitse tietää. Ainoa vaatimus on, että saadaan riittävän suuri määrä luotettavasti tunnistettuja tapahtumia.

Aiheesta lisää Kalifornian yliopisto (englanniksi)