Havainto galaksien pyörimisestä ei istu käsitykseemme kosmologiasta

Tutkijat väittävät tehneensä löydön, joka voi muuttaa näkemyksemme universumista. Tulosten mukaan galaksien pyörimisnopeus pysyy vakiona jopa kolmen miljoonan valovuoden päässä galaksien keskustoista.

“Tämä löytö haastaa olemassa olevat mallit. Se vihjaa, että joko pimeän aineen halot jatkuvat erittäin pitkälle tai meidän täytyy perusteellisesti uudelleen arvioida käsityksemme gravitaatioteoriasta", näkee Tobias Mistele Case Western Reserven korkeakoulusta.

Mistelen ja hänen kollegoidensa tällä viikolla esittelemän tutkimuksen mukaan galaksien eri osien pyörimisnopeus pysyy vakiona jopa kolmen miljoonan valovuoden päässä galaksien keskustoista.

Aikoinaan galaksien pyörimisen ajateltiin hidastuvan keskustasta ulospäin mentäessä. Kun huomattiin, ettei asia ole näin, kehitettiin teoria pimeästä aineesta, jonka painovoimavaikutus pystyi selittämään galaksien oudon käytöksen.

Pimeän aineen ei kuitenkaan ajatella jatkuvan loputtomiin, joten myös sen vaikutuksen pitäisi loppua jossain vaiheessa. Nykykäsityksen mukaan kolmen miljoonan valovuoden kohdalla pyörimisnopeuden muutos pitäisi olla jo selvästi havaittavissa.

Nykyisistä teorioista MOND-teoria ennustaa nyt havaitun kaltaista galaksien käyttäytymistä. Kyseisen teorian mukaan pimeää ainetta ei tarvita ja havainnot voitaisiin selittää painovoiman suuruuden muuttumisella pitkillä matkoilla.

MOND-teoria on kuitenkin kehitetty juuri tämän kaltaisten havaintojen selittämiseen, Se ei ennusta kunnolla esimerkiksi painovoimalinssi-ilmiöitä, joiden hyödyntämiseen nyt esitelty tutkimus perustuu.

Aiheesta lisää Case Western Reserve (englanniksi)