Uusi pimeän aineen observatorio pystytetään kahden kilometrin syvyyteen

Pimeän aineen WIMP-hiukkasia etsivää maanalaista SuperCDMS SNOLAB -observatoriota aletaan rakentaa. Laitteisto on ainakin 50 kertaa aiempia herkempi.

"Koelaitteisto tulee olemaan maailman herkin suhteellisen kevyille WIMPeille, jotka ovat massaltaan protonin murto-osasta noin 10 protonin massaan", kertoo Richard Partridge KIPAC-instituutista.

"Tämä vertaansa vailla oleva herkkyys luo jännittäviä mahdollisuuksia kartoittaa uutta aluetta pimeän aineen tutkimuksessa."

SuperCDMS SNOLAB -laitteistossa pimeän aineen hiukkasia etsitään pii- ja germaniumpohjaisilla ilmaisimilla. Niissä hiukkasten törmäykset aiheuttavat hilarakenteeseen pientä värähtelyä, jota pystytään voimistamaan.

Rakentaminen pääsee nyt alkamaan Yhdysvaltojen energiaviraston hyväksyttyä rahoituksen.

Laitteisto sijoitetaan Kanadan Sudburyn SNOLAB-laboratorioon, joka sijaitsee nikkelikaivoksessa 2 070 metrin syvyydessä. Syvyys suojelee laitteistoa kosmiselta säteilyltä, joka haittaa pimeän aineen törmäysten havaitsemista.

WIMP-lyhenne tulee sanoista Weakly Interacting Massive Particles eli heikosti vuorovaikuttavat massiiviset hiukkaset. Niitä on pidetty viimeisen vuosikymmenen aikana todennäköisimpänä pimeän aineen ilmenemismuotona.

Pimeää ainetta arvioidaan olevan maailmankaikkeudessa noin kuusinkertaisesti tavalliseen aineeseen nähden. Maailmankaikkeuden energiasta puolestaan pimeää energiaa on hieman yli kaksi kertaa niin paljon kuin tavallista ainetta ja pimeää ainetta yhteensä.

Aiheesta lisää Stanfordin yliopisto (englanniksi)