Neutronitähtien törmäys voidaan huomata ennakolta – varoaika jää lyhyeksi

Neutronitähtien yhteensulautumiset ovat äärimmäisen kiinnostavia ilmiöitä. Tutkimusryhmä analysoi, miten merkit tulevasta törmäyksestä erottuvat gravitaatioaalto-observatorioiden havainnoista.

Tähän mennessä tunnetaan vasta kaksi hyvin todennäköistä painovoima-aaltohavaintoa neutronitähtien törmäyksistä. Niistä tunnetummasta, elokuussa 2017 havaitusta yhteensulautumisesta, saatiin annettua hälytys maailmalle vasta 40 minuuttia tapahtuman jälkeen.

Hälytyksen jälkeen monet maailman huippuobservatorioista pyrkivät havainnoimaan ilmiötä sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituusalueilla. Huonoksi onneksi ilmiön sijainti taivaalla sattui tuolloin olemaan horisontin alapuolella useille observatorioille. Tarkkoja havaintoja saatiin vasta lähes kahdeksan tuntia myöhemmin.

Tutkijat analysoivat nyt törmäyksiä LIGO- ja Virgo-observatorioiden havaintoaineistoon lisätyllä simulaatiodatalla. Arvion mukaan monissa tapauksissa signaali olisi erotettavissa 10–60 sekuntia ennen neutronitähtien yhteensulautumista.

Kunhan LIGO ja Virgo pääsevät teoreettisiin tarkkuuksiinsa, olisi mahdollista saada lyhyt ennakkovaroitus noin puolelle havaittavissa olevista neutronitähtien yhteensulautumisista. Varoituksia saattaisi silloin kertyä 6–60 vuodessa.

Mikäli erittäin nopea, tarkan suunnan antava ennakkovaroitusjärjestelmä saataisiin toimintaan, olisi mahdollista saada havaintoja yhdistymisistä lähes reaaliaikaisesti.

Tutkijoita kiinnostaa erityisesti, millaiset magneettiset olosuhteet törmäyksen aikaan vallitsevat ja ovatko neutronitähtien parit niin kutsuttujen nopeiden radiopurkausten lähteitä.

Aiheesta lisää AAS (englanniksi)