Ilmastonmuutos vaikuttaa jo tähtitieteen havaintoihin

Kansainvälinen tutkimusryhmä on tarkastellut, miten ilmastossa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa Chilessä sijaitsevan ESOn Paranalin observatorion toimintaan.

Ryhmä keskittyi Paranaliin, koska siellä on laaja kirjo erilaisia meteorologisia mittalaitteita, jotka ovat keränneet havaintoja useiden vuosikymmenien ajan. Lisäksi Paranal on suurelta osin koskematonta aluetta.

"Data osoittaa 1,5 celsiusasteen nousun lämpötilassa maanpinnan lähellä viimeisen neljän vuosikymmenen aikana Paranalin observatoriolla", toteaa Susanne Crewell Kölnin yliopistosta.

Koska teleskoopin alkuperäinen jäähdytysjärjestelmä ei ole suunniteltu näin lämpimiin olosuhteisiin, tarkkojen havaintojen laadun pelätään olevan vaarassa.

Lisäksi odotettu 4 celsiusasteen nousu lämpötilassa seuraavan vuosisadan aikana pitää ottaa huomioon alueelle rakennettavan 39-metrisen ELT-teleskoopin rakentamisessa.

Kotimaassamme ei tiettävästi vielä ole tehty vastaavan kaltaista arviointia. Tulevassa usean eri tutkimuslaitoksen yhteistyöhankkeessa on tarkoitus kartoittaa Auringon lähettämän säteilyn ja ilmakehän ominaisuuksien välistä yhteyttä nimenomaan Suomessa.

"Meillä on paljon dataa pitkältä aikaväliltä ja eri tutkimuslaitoksilta, eikä näitä ole vielä päästy kunnolla tutkimaan kokonaisuutena", kertoo Joni Tammi Metsähovin radio-observatoriosta.

Aiheesta lisää EurekAlert (englanniksi)