Galaksistamme tehtiin neutriinoihin perustuva kartta

Kartta koostettiin Etelänavalla sijaitsevan IceCube-observatorion havainnoista. Tietokonesimulaatiot auttoivat tutkijoita ymmärtämään, mitkä neutriinot olivat peräisin Linnunradasta.

Maailmankaikkeudesta tiedetään paljon sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksilla. Näkyvän valon lisäksi galaksistamme on tehty esityksiä niin radioaalloilla, infrapunassa kuin gammasäteissäkin. Äskettäin myös simuloitiin, miltä Linnunrata näyttäisi painovoima-aalloilla.

Nyt vastaava kartta on kasattu myös Linnunradasta saapuvien kosmisten neutriinojen pohjalta.

Neutriinot ovat massattomia alkeishiukkasia, jotka reagoivat aineen kanssa äärimmäisen heikosti. Lävitsemme lentää 100 biljoonaa neutriinoa joka sekunti. Arviolta vain yksi niistä tulee vuorovaikuttamaan kehon aineen kanssa 80 vuoden iän saavuttavan ihmisen elinaikana.

Aurinko ja myös oma planeettamme tuottavat näitä alkeishiukkasia. Aurinkokunnan ulkopuolelta tulevia neutriinoja kutsutaan kosmisiksi neutriinoiksi.

Tutkijat käyttivät tietokonesimulaatiota erottamaan IceCube-observatorion havainnoista kosmiset neutriinot muista lähteistä. Syntyneen kartan resoluutio on karkea, mutta se on ensimmäinen havaintopohjainen esitys galaksistamme, jonka aineistona on käytetty jotain muuta kuin sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuksia.

Aiheesta lisää Pittsburgh Supercomputing Center (englanniksi)