Gaia-teleskooppi etsi supermassiivisten mustien aukkojen painovoima-aaltoja

Tutkijat yrittivät löytää merkkejä painovoima-aalloista ja niiden myötä supermassiivisten mustien aukkojen pareista. Linnunradan lähistöltä pareja ei kuitenkaan löytynyt.

Gaia-avaruusteleskoopin päätehtävänä on kartoittaa Linnunradan tähtien paikkoja ja nopeuksia. Näin rakentuu tähän mennessä paras kartta galaksistamme.

Teleskoopin havainnoista saadaan etsittyä paljon kaikenlaista muutakin tietoa. Esimerkiksi spektrihavainnoista voidaan laskea tähtien massoja. Tähtien liikkeet puolestaan kertovat pimeän aineen jakautumisesta.

Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa tähtitieteilijät käyttivät Gaian mittauksia yrittäessään löytää gravitaatioaaltoja.

Tutkijat tarkkailivat Gaian avulla peräti 400 000 kvasaarin sijainteja. Kvasaarit ovat kaukaisia galaksien ytimiä, jotka näkyvät Gaian havainnoissa tähtimäisinä kohteina.

Käytännössä tähtitieteilijät yrittivät havaita, näkyykö kvasaarien sijainneissa tilastollista heiluntaa. Tämä voisi johtua avaruudessa risteilevistä painovoima-aalloista, jotka ovat vuorovaikuttaneet teleskoopille saapuneen valon kanssa.

Kvasaarien suuresta lukumäärästä huolimatta tutkijat eivät huomanneet viitteitä painovoima-aalloista. Näin pystyttiin määrittämään yläraja sille, miten paljon painovoima-aaltoja galaksimme lähiympäristössä voi olla.

Tulosten perusteella niin sanotussa Paikallisessa galaksiryhmässä, johon kuuluu Linnunradan lisäksi noin 50 muuta galaksia, ei ole kahden toisiaan kiertävän supermassiivisen mustan aukon järjestelmiä.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)