Avaruusromu käy kalliiksi – raportti arvioi kustannuksia ihmiskunnalle

Mikäli avaruusromun määrä kasvaa hallitsemattomasti, osa kiertoratakorkeuksista muuttuu käyttökelvottomiksi. OECD esitti arvionsa, paljonko avaruusromun todellinen hinta on satelliittitoiminnalle.

Uuden raportin mukaan avaruusromu aiheuttaa nykyään 5–10 prosenttia satelliittitoiminnan kokonaiskustannuksista geostationaariradalla ja matalalla radalla vielä enemmän.

Puhutaan valtavista summista, sillä koko avaruusalan budjetti on yli 300 miljardia euroa vuosittain. Merkittävä osa siitä liittyy satelliitteihin.

Mikäli Kesslerin syndroomaksi kutsuttu törmäysten dominoilmiö Maan ympärillä pääsisi hallitsemattomasti valloilleen, nousisivat romun kustannukset nykyistä huomattavasti korkeammiksi.

Yhdelläkin satelliittien törmäyksellä voi olla suuret vaikutukset. Vuonna 2007 kiinalainen satelliitin tuhoamiskoe aiheutti 30 prosentin lisäyksen seurattavissa olevan avaruusromun määrään. Koe tehtiin, koska siitä päättäneet sotilaat ja poliitikot eivät ymmärtäneet ratadynamiikkaa eivätkä kuunnelleet asiantuntijoita.

Raportin arvion mukaan nykyään ei tehdä tarpeeksi toimia romun lisääntymisen estämiseksi. Tällaisia toimia olisivat esimerkiksi romun tahallisen lisäyksen estäminen, satelliittien räjähdysvaaran minimoiminen, vaatimus romun poistumisesta matalalta radalta 25 vuodessa ja törmäysten estäminen.

OECD:n raportti "Avaruuden kestävyys – Näkymä avaruusromun taloustieteeseen" on ladattavissa verkosta.

Aiheesta lisää ESA (englanniksi)