Tähtien tapaamiset saavat aikaan kuumia jupitereita

Tutkijat tarjoavat syytä sille, miksi tähtijoukoissa on tavallista enemmän kuumia jupitereita. Kun tähdet kohtaavat ja jäävät toistensa kiertoradoille, niiden kaasujättiläiset voivat ajautua hyvin likelle tähtiään.

Havainnot ovat osoittaneet, että avoimissa tähtijoukoissa lähellä tähteään esiintyviä kaasujättiläisiä on enemmän kuin harvemmilla galaksimme alueilla. Kun normaalisti kuumia jupitereita tavataan keskimäärin noin prosentissa planeettakuntia, tähtijoukkojen kohdalla puhutaan useista prosenteista.

Tähtijoukoissa yksittäisistä tähdistä voi helpommin tulla kaksoistähtiä tähtikaappauksen seurauksena.

Tuoreessa työssä simuloitiin, mitä tällöin tapahtuu toista tähteä kaukaisella radalla kiertävälle kaasujättiläiselle. Ilmeni, että se voi siirtyä hyvin läheiselle radalle.

Prosessi alkaa siten, että ensin uuden kumppanitähden vaikutus venyttää planeetan rataa. Etäisin piste on tällöin alkuperäistä rataa kauempana keskustähdestä, lähin piste lähempänä. Kun tämä ero edelleen kasvaa, planeetta voi joutua kokonaan uudelle radalle erittäin lähelle tähteään. Kuuma jupiter on näin syntynyt.

Lopputulema voi olla toisenlainenkin. Simulaatiot osoittivat, että noin 20 prosentissa tapauksia painovoimabiljardi johtaa kaappauksen sijaan planeetan linkoutumiseen ulos tähtikunnasta.

Pienemmässä määrässä simulaatioita kohtalona puolestaan oli törmääminen tähteen.

Aiheesta lisää Universe Today (englanniksi)