Planeettakuntia on neljää tyyppiä

Tutkijat ovat yrittäneet jäsentää vieraiden planeettajärjestelmien arkkitehtuuria. Heidän ehdotuksensa mukaan se jakautuu neljään selvästi erilliseen luokkaan.

Astronomit ovat pitkään ymmärtäneet, että muut planeettakunnat eivät yleensä ole omamme kaltaisia. Pian ensimmäisten eksoplaneettojen löytämisen jälkeen havaittiin, että kunkin tähden ympärillä maailmat tapaavat olla kuin herneet palossa – keskenään suurin piirtein samankokoisia ja -massaisia.

Nyt Bernin yliopiston tutkijat ehdottavat, että planeettakuntia on itse asiassa neljänlaisia.

Samankaltaiset-luokassa toistensa naapureina olevien planeettojen massa on lähes identtinen. Järjestyneet-luokassa puolestaan massat kasvavat tähdestä poispäin mentäessä. Aurinkokuntamme on esimerkki tällaisesta arkkitehtuurista.

Kolmas tyyppi on vastajärjestyneet, missä planeettojen massa käyttäytyy päinvastoin kuin edellisessä. Neljäntenä tulee sekoitus-luokka. Siinä massat vaihtelevat suuresti planeetasta planeettaan.

Kahdeksan kymmenestä planeettakunnasta kuuluu samankaltaiset-luokkaan. Järjestyneet-luokitus puolestaan osoittautui kaikkein harvinaisimmaksi.

Bernin yliopiston Lokesh Mishran mukaan on viitteitä siitä, että planeettoja muodostavan kaasu- ja pölykiekon massa sekä raskaiden alkuaineiden runsaus keskustähdessä näyttelevät roolia lopputulemassa.

"Näiden tulosten merkittävä puoli on, että se linkittää planeettojen ja tähtien synnyn lähtöolosuhteet mitattavaan ominaisuuteen: systeemin arkkitehtuuriin", sanoo Mishra.

Aiheesta lisää Bernin yliopisto (englanniksi)