Kuuden planeetan järjestelmä soi täydellisessä harmoniassa

Järjestelmän HD110067 kaikki planeetat ovat resonanssissa keskenään. Harmonia viittaa siihen, että planeettakunta on onnistunut säilyttämään alkuperäisen konfiguraationsa.

Tutkijat ovat löytäneet HD110067-nimisestä tähtijärjestelmästä kuusi planeettaa, joiden kaikkien kiertoajat ovat harmoniassa keskenään.

Kun emotähteään lähinnä oleva planeetta tekee kolme kierrosta, seuraavaksi lähin ehtii tehdä samassa ajassa kaksi täyttä kierrosta. Samanlainen 3:2-resonanssi on myös toisen ja kolmannen sekä kolmannen ja neljännen planeetan välillä.

Neljäs ja viides sekä viides ja kuudes planeetta ovat puolestaan 4:3-resonanssissa. Tällöin sisempi planeetta tekee neljä kierrosta samassa ajassa, jossa ulompi kulkee kolme täyttä kierrosta.

"Yli 5 000 löydetyn eksoplaneetan joukossa resonanssit eivät ole harvinaisia, eivätkä myöskään järjestelmät, joissa on useita planeettoja. On kuitenkin äärimmäisen harvinaista löytää järjestelmä, jossa resonanssit ovat näin pitkänä kuuden planeetan ketjuna", toteaa Hugh Osborn Bernin yliopistosta.

Planeettojen uskotaan usein aloittavan elämänsä resonanssissa, mutta harmonia häiriintyy helposti.

"Arvelemme, että vain noin yksi prosentti kaikista järjestelmistä pysyy resonanssissa", selittää Rafael Luque Chicagon yliopistosta.

Luguen mukaan HD110067-järjestelmä onkin poikkeuksellinen kohde, sillä sen planeetat ovat onnistuneet säilyttämään alkuperäisen asetelmansa.

Aiheesta lisää Warwickin yliopisto (englanniksi)