MOND-teoriaa ehdotetaan vaihtoehdoksi Planeetta 9:lle

Aurinkokunnastamme  on jo pitkään etsitty yhdeksättä planeettaa. Nyt kaksi tutkijaa väittää, että tähän liittyvät havainnot selittyisivät myös vaihtoehtoisella painovoimateorialla.

Vuonna 2016 tutkijat kertoivat aurinkokuntamme ulkolaidalla olevista kohteista, joiden erikoinen rata voisi johtua tuntemattomasta yhdeksännestä planeetasta.

Mahdollista etäistä ja himmeää planeettaa ei ole vielä kyetty löytämään. Kiertoradoissa havaittuja kummallisuuksia ei ole myöskään pystytty kunnolla selittämään millään muulla tavalla.

Nyt kaksi tutkijaa ovat etsineet uutta selitystä kiistanalaisesta MOND-teoriasta. MONDissa painovoima on matalilla gravitaatiokiihtyvyyksillä suurempi kuin perinteisessä Newtonin mekaniikassa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että galaksin laita-alueilla painovoima olisi odotettua voimakkaampaa. Tällöin monet nykyiset havainnot galakseista voitaisiin selittää ilman pimeää ainetta.

Amerikkalaisessa Case Western Reserve -yliopistossa työskentelevien Harsh Mathurin ja Katherine Brownin tuoreiden tutkimusten mukaan MOND pystyy ennustamaan myös aurinkokuntamme laidalla havaittujen kappaleiden ratojen erikoisuudet.

Kaksikko väittää, että miljoonien vuosien aikana aurinkokuntamme uloimpien kappaleiden radat ovat voineet asettua linjaan galaksimme painovoimakentän kanssa.

"MOND on todella hyvä selittämään galaktisen mittakaavan havaintoja, mutta en odottanut, että sillä olisi havaittavia vaikutuksia ulompaan aurinkokuntaan", Mathur kertoo.

MOND-teoria voisi siis mahdollisesti selittää sekä galakseista että aurinkokunnan ulko-osista tehdyt erikoiset havainnot. Tällä hetkellä mittausdataa on tosin erittäin vähän ja aiemmat mallit voivat vähintäänkin yhtä hyvin osua oikeaan.

Edelleen MONDissa itsessään on haasteita, ja monet fyysikot kritisoivat sitä lähestymistapana. 

"Riippumatta lopputuloksesta, tämä työ osoittaa ulomman aurinkokunnan potentiaalin toimia laboratoriona gravitaation ja fysiikan perusongelmien tutkimisessa", Katherine Brown toteaa.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)