Cereksen arvoituksellisen orgaanisen aineen alkuperä selvisi

Kääpiöplaneetta Cerekseltä löytyneen orgaanisen aineen alkuperä on ollut mysteeri. Se on joko syntynyt paikan päällä tai pudonnut sinne komeetan tai asteroidin mukana. Uusi tutkimus puoltaa ensimmäistä vaihtoehtoa.

Cereksen Ernutet-kraatterista tavattu orgaaninen aine on hämmentänyt tutkijoita. 

"Aikaisemmissa orgaanisten molekyylien löytöaluetta koskevissa tutkimuksissa ei kyetty varmentamaan niiden alkuperää", kertoi Simone Marchi Southwest-instituutista. 

Tähdet ja avaruus oli seuraamassa, kun Marchi kertoi viimeisimmistä tutkimustuloksista Yhdysvaltain tähtitieteellisen seuran kokouksessa Utahissa.

"Nyt tutkimme tarkemmin orgaanisen materiaalin selviytymistä asteroidin tai komeetan törmäyksestä", Marchi avasi ryhmänsä työtä. 

Ryhmä mallinsi erikokoisten asteroidien ja komeettojen osumia Cerekseen eri nopeuksilla ja tulokulmilla. Lähes kaikissa tapauksissa törmääjien sisältämä orgaaninen materiaali olisi hajonnut pienemmiksi molekyyleiksi.

”Suurella nopeudella tuleva komeetta tuhoutuisi täysin, eikä orgaaninen materiaali voisi mitenkään selvitä”, totesi Marchi lehdistötilaisuudessa.

Pienet, matalalla nopeudella saapuvat asteroidit olisivat voineet säilyttää ehkä 20–30 % orgaanisista molekyyleistään. Orgaanisen aineen paikallinen esiintymä Ernutetin kraatterissa on kuitenkin vaikea selittää monen pienen osuman avulla.

Mahdollinen jäljelle jäänyt vähäinen aines olisi myös sekoittunut Cereksen maaperään niin täydellisesti, että Dawn-luotaimen instrumentit tuskin olisivat sitä havainneet.

"Nämä tulokset viittaavat siihen, että orgaaninen aine on syntynyt Cereksessä", Marchi kiteyttää. Tämä on tärkeä tieto Cereksen mahdollisen muinaisen elinkelpoisuuden kannalta.

Aiheesta lisää Tähdet ja avaruus -lehdessä no 8/2017 tai 1/2018.