Titanin rannat saattavat olla aaltojen muotoilemia

180 pakkasasteessa vellova metaanijärvi ja vesijäästä muodostuva peruskallio luovat eksoottisen ympäristön. Saturnuksen Titan-kuuta mallintaneet tutkijat pitävät aaltoja todennäköisinä rantojen muokkaajina.

Tiimi mallinsi ensin tapoja, miten aallot muokkaavat järvien rantoja maapallolla. Sitten he sovelsivat malleja Titanin järviin ja tutkivat, miten aaltojen eroosio olisi voinut saada aikaan havaittujen kaltaisia rantaviivoja.

"Tulostemme perusteella voimme sanoa, että jos Titanin rantaviivat ovat rapautuneet eroosiosta, aallot ovat todennäköisin syy", selittää Taylor Perron MIT:stä.

Tasainen eroosio, kuten syöpyminen, tai eroosion puute eivät sovi yhtä hyvin havaintoihin.

"Jos voisimme seisoa Titanissa rannalla, voisimme nähdä nestemäisen metaanin ja etaanin aaltojen loiskivan rantaan ja ryskyvän niihin myrskyjen aikana", Perron jatkaa.

Tähän mennessä Titanin aaltoja ei ole onnistuttu todentamaan Cassini-luotaimen aikoinaan tekemien lähiohitusten tutkamittauksista.

Suurin Titanin pohjoisella napa-alueella sijaitsevista järvistä, Kraken Mare, on pinta-alaltaan hieman Suomea suurempi. Titanin järviä kutsutaan joissakin yhteyksissä myös sisämeriksi. Myös eteläisellä napa-alueella on metaanijärviä, mutta ne ovat huomattavasti pienempiä.

Tällä hetkellä ei ole suunnitteilla luotaimia tutkimaan Titanin järviä. Parhaillaan valmisteltavana oleva Dragonfly-helikopteri tulee pysymään Titanin päiväntasaajan ja matalampien leveysasteiden alueella.

Aiheesta lisää MIT (englanniksi)