Titan-kuun suurin järvi osoittautui todella syväksi

Cassini-luotaimen lähiohitusten tutkadatasta on saatu esiin entistä parempia havaintoja Titanin järvistä. Uuden tutkimuksen mukaan suurin järvi, Kraken Mare, on keskeltä vähintään 300 metriä syvä. 

"Kraken Mare sisältää noin 80 prosenttia Titanin pinnan nesteestä", kertoo Valerio Poggiali Cornellin yliopistosta. "Muiden Titanin järvien syvyydet ja koostumukset oli tätä ennen saatu jo mitattua."

Tutkimuksen havainnot kerättiin Cassinin ohittaessa Saturnuksen suurin kuu Titan elokuussa 2014. Tuolloin etäisyyttä Titanin pintaan oli lähimmillään noin tuhat kilometriä.

Järven koostumukseksi arvioidaan 70 prosenttia metaania, 16 prosenttia typpeä ja 14 prosenttia etaania. Syvyyden luotaus on hankalaa, koska järven neste absorboi tutkasignaalia.

Kraken Maren Moray Sinus -nimisen lahdelman syvyydeksi mitattiin suurimmillaan 85 metriä. Keskellä Kraken Marea ei kuitenkaan vastaanotettu minkäänlaista kaikua tutkasignaalille. On siis hyvin mahdollista, että järvi on huomattavasti syvempi kuin 300 metriä.

Kraken Mare on pinta-alaltaan noin 400 000 neliökilometriä eli hieman Suomen pinta-alaa suurempi. Se olisi erittäin mielenkiintoinen tutkimusalue tulevaisuuden sukeltaville robottiluotaimille.

Aiheesta lisää Cornellin yliopisto (englanniksi)