Tietokonemallin kova ennuste - aurinkokunnassa on yhdeksäs planeetta

Caltechissa tehty mallinnustutkimus viittaa siihen, että aurinkokunnassa on vielä tuntematon yhdeksäs planeetta.

Konstantin Batyginin ja Mike Brownin tietokonesimulaatioiden mukaan planeetta kiertää Aurinkoa radalla, joka saattaa tuoda sen lähimmillään noin 200 ja enintään noin 1 200 Maa-Aurinko-etäisyyden päähän Auringosta. 

Epävirallisesti "Planeetta Yhdeksän" -nimellä kutsutun kappaleen arvioidaan olevan massaltaan noin 10-kertainen maapalloon verrattuna. Batygin ja Brown arvioivat sen olevan elliptisellä radalla, jonka yksi ratakierros kestää 10 000-20 000 vuotta.

Toistaiseksi ennustetusta planeetasta ei ole suoraa havaintoa eli itse kappaletta ei ole löydetty.

Astronomical Journalissa tänään julkaistu tutkimus perustuu kolmeen eri seikkaan aurinkokunnan ulkolaidan kappaleiden radoissa sekä niiden perusteella tehtyihin mallinnuksiin.

Yksi näistä on, että kuuden Neptunuksen radan ulkopuolelta löydetyn pienkappaleen radat kohtaavat samalla puolella aurinkokuntaa ja muodostavat ominaisuuksiltaan keskenään korreloivan vakaan rataryhmän. 

"Tällaisia ratoja ei pitäisi muodostua satunnaisesti, joten uskomme, että jonkin muun täytyy vaikuttaa ratoihin", kuvailee Mike Brown.

Batygin ja Brown arvioivat, että todennäköisyys tämän olemiseksi sattumaa on vain yhden suhde 15 000:en. On paljon todennäköisempää, että vielä tuntematon planeetta on vaikuttanut painovoimallaan niiden ratoihin.

Eräiden aurinkokunnan etäisimpien kappaleiden ratoihin on jo pidempään kiinnitetty huomiota. Useampi tutkija on viime aikoina arvellut, että sijainteihin saattaa sisältyä viesti vielä löytämättömästä planeetasta.

Uutta tässä tutkimuksessa ovat tietokonesimulaatioiden planeetalle antamat yksityiskohtaiset tiedot ja tulosten väitetyn todennäköisyyden korkea taso. Jos tulos osoittautuu oikeaksi ja planeetta paikannetaan, siitä tulee yksi tähtitieteen historian suurimmista löydöistä.        

Tutkijoiden mukaan planeetta olisi löydettävissä jo olemassa olevista kartoituksista, mikäli se olisi ratansa lähimmässä pisteessä. Toisaalta ihmiskunnan suurimpien teleskooppien pitäisi pystyä erottamaan se myös ratansa kaukaisimmasta pisteestä, mikäli tarkka havaintosuunta tiedettäisiin.

Science-lehden verkkouutisissa on julkaistu myös tutkimusta selittävä video.

Aiheesta lisää Tähdet ja avaruus -lehdessä no 2/2016.

Aiheesta lisää Caltech (englanniksi)