Jännittävää - biologiset prosessit selittävät parhaiten Enceladuksen metaanihavainnon

Geokemialliset prosessit eivät tuoreen tutkimuksen perusteella voi olla vastuussa Saturnus-planeetan Enceladus-kuun suihkujen metaanista. Toisin on biologisten prosessien laita.  

Jos Enceladus-kuun meren pohjalla on mikrobeja, niiden tuottama metaani voi ainakin periaatteessa selittää havainnon.

Cassini-luotain lensi Enceladuksen navalta nousevien vesisuihkujen läpi 28. kesäkuuta 2018. Tuolloin se tutki geysir-suihkuja. 

Cassini havaitsi runsaasti aineksia, jotka ainakin maapallolla liittyvät merenpohjien kuumiin lähteisiin: vetyä, metaania ja hiilidioksidia.

"Me halusimme tietää, voivatko maankaltaiset mikrobit, jotka kuluttavat vetyä ja tuottavat metaania, selittää Cassinin löytämän yllättävän suuren määrän metaania", sanoo Arizonan yliopiston Régis Ferrière.

Merenpohjien kuumien lähteiden metaani syntyy maapallolla pääasiassa mikrobitoiminnasta ja vähäisemmässä määrin lähteiden elottomista prosesseista.

On ajateltu, että myös Enceladuksen jääkuoren alla olevan meren pohjassa voisi olla kuumia lähteitä.

Etsiäkseen vastausta kuun suihkujen metaanin alkuperään, Ferrièren tiimi rakensi matemaattisia malleja erilaisten prosessien todennäköisyyden laskemiseksi.

Tulosten perusteella elottomasti tuotetun metaanin määrä oli aivan liian pientä vastatakseen Cassinin havaitsemista pitoisuuksista. Jos sen sijaan mukaan otetaan mikrobien metaanituotanto, luotaimen data on tutkijoiden mukaan selitettävissä.

"Loppupäätelmä ei kuitenkaan ole, että Enceladuksen meressä on varmuudella elämää, vaikka se mallinnuksemme perusteella näyttää hyvin todennäköiseltä", Ferrière sanoo.

On edelleen mahdollista, että metaania syntyy Enceladus-kuussa sellaisessa prosessissa, joka poikkeaa kaikista maapallolla tunnetuista.