Marsin päiväntasaajalta paljastui merkkejä tuhdeista jääkerroksista

Medusae Fossae Formation -alueen kerrostumat on tunnettu jo 15 vuotta, mutta koostumus on ollut epäselvä. Tuore tutkadata viittaa niiden sisältävän jäätä enimmillään kolmen kilometrin paksuudelta.

Lyhenteellä MFF tunnettu kokonaisuus käsittää useita erillisiä tuulen muovaamia alueita, jotka ovat satojen kilometrien läpimittaisia. Mars Express -luotaimen uudet havainnot ovat nyt osoittaneet, että kerrostumat ovat luultua syvempiä ja ne näyttävät sisältävän jäätä.

"Kun mallinsimme, kuinka erilaiset jäättömät ainekset käyttäytyisivät, mikään ei toisintanut MFF:n ominaisuuksia", sanoo Andrea Cicchetti Italian Kansallisesta astrofysiikan instituutista. "Me tarvitsemme jäätä."

Jää esiintyy tutkasignaalien perusteella sekoittuneena pölyyn kerroksissa, joissa suurempi ja pienempi jääpitoisuus vuorottelevat. Saadut signaalit ovat samanlaisia kuin näemme Marsin jääpitoisilla navoilla, sanoo Thomas Watters Smithsonianista.

Kerrostumat, joissa päällimmäisenä on satojen metrien paksuinen pelkän kuivan pölyn tai tuhkan kerros, ovat maksimissaan 3,7 kilometriä syviä. Jos jää sulatettaisiin, siitä tulisi 1,5–2,7 metrin paksuinen vesikerros koko planeetalle.

Aiheesta lisää ESA (englanniksi)