Saturnus työntää Titan-kuutaan kauemmaksi paljon arvioitua nopeammin

Vuorovesivoimat työntävät Maan kuuta hitaasti kauemmas. Sama periaate toimii muillakin planeetta-kuu-pareilla. Mittausten mukaan Titanin keskietäisyys Saturnuksesta kasvaa 11 senttimetriä vuodessa.

"Käyttämällä täysin riippumattomia astrometrisiä ja radiometrisiä mittauksia sekä erilaisia analyysimenetelmiä saimme yhtenevät tulokset", selittää Valery Lainey PSL-yliopistosta.

"Tämä tuo tärkeän uuden palan palapeliin, jossa arvioidaan Saturnuksen kiertolaisten ikää ja sen kuiden syntytapaa", hän jatkaa.

Perinteisten teorioiden mukaan Titanin etääntymisnopeuden on ennustettu olevan ainoastaan noin 0,1 senttimetriä vuodessa. Nyt vahvistettu tulos on siis noin satakertainen siihen verrattuna.

Cassini-luotaimen mittauksista saatu tulos viittaa siihen, että Titan muodostui aikoinaan paljon nykyistä etäisyyttään lähempänä. Miljardien vuosien aikana se vaelsi nykyetäisyydelleen 1,2 miljoonan kilometrin päähän Saturnuksesta.

Etääntymisen mekanismi liittyy Titanin vetovoiman aiheuttamaan vuorovesiaaltoon Saturnuksessa.

Titanin kiertoaika Saturnuksen ympäri on noin 16 Maan vuorokautta, mutta Saturnus pyörii akselinsa ympäri vain noin 10,5 tunnissa.

Planeetan pyöriminen siirtää vuorovesiaaltoa hieman eteenpäin verrattuna Titanin suuntaan. Tämä kiihdyttää Titanin nopeutta, jolloin sen kiertoetäisyys kasvaa vähitellen. Samalla Saturnuksen pyörimisnopeus hidastuu.

Eron ennusteen ja mittauksen välillä selittää, että Saturnuksen sisäiset vuorovesiaaltoa kiihdyttävät kitkaprosessit ovat vahvempia kuin on uskottu.

Sama ilmiö tapahtuu myös Maan ja Kuun kohdalla. Kuun keskietäisyys Maasta kasvaa noin 3,8 senttimetriä vuodessa.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)