Saturnuksen kuut saattavat olla nuorempia kuin monet dinosaurukset

Saturnuksen sisemmät kuut näyttävät syntyneen vain noin 100 miljoonaa vuotta sitten. Näin ollen ne ovat nuorempia kuin monet dinosaurukset.

Hiljattain julkaistu tulos perustuu Saturnuksen kuiden kiertoradoista tehtyihin tietokonesimulaatioihin.

Siinä missä maapallon Kuu saa kiertää kotiplaneettaamme yksin, Saturnuksen lukuisat kuut joutuvat jakamaan tilan keskenään. Kuiden vaeltamisen myötä ne monesti päätyvät resonanssiin keskenään.

Tämä tarkoittaa sitä, että kuu saattaa tehdä esimerkiksi yhden ratakierroksen samassa ajassa kun toinen kuu tekee kaksi kierrosta. Tällaisessa tilanteessa pienenkin kuun heikko painovoima voi aiheuttaa suuria muutoksia toisen kuun rataan.

Kuiden ratoja tutkimalla tähtitieteilijät pystyivät selvittämään miten paljon kiertoradat ovat muuttuneet niiden syntymän jälkeen. Näin myös kuiden ikä pystyttiin arvioimaan.

Tutkijat arvelevat, että eräiden kuiden nyt havaittu nuoruus johtuu alkuperäisessä kuujärjestelmässä tapahtuneesta törmäilystä.

"Lopulta naapurikuiden radat ristesivät ja nämä kohteet törmäsivät. Niiden raunioista muodostuivat nykyiset kuut ja renkaat", uskoo Matija Cuk SETI-instituutista.

Aiheesta julkaistut tutkimus (englanniksi)