Ohittava tähti saattoi vaikuttaa maapallon ilmastoon

Pienikin muutos kappaleen radassa voi miljoonien vuosien kuluessa kertautua erittäin suureksi. Ilmiöllä on vaikutusta, kun mallinnetaan esimerkiksi maapallon muinaista kiertorataa.

Noin 2,8 miljoonaa vuotta sitten tähti HD 7977 kulki aurinkokunnan läheltä. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan ohituksella saattoi olla jonkinlainen vaikutus maapallon kiertorataan.

"Geologiset tiedot osoittavat, että muutokset maapallon kiertoradassa liittyvät planeettamme ilmaston vaihteluihin. Jos haluamme etsiä muinaisten ilmastopoikkeamien syitä, on tärkeää saada käsitys Maan kiertoradasta näiden jaksojen aikana", kertoo Planetary Science -instituutissa työskentelevä Nathan A. Kaib.

Maapallon muinainen kiertorata voidaan mallintaa lähtemällä planeettamme nykyisestä radasta ja ajamalla simulaatiota ajassa taaksepäin.

Pienikin maapallon kokema ratamuutos, jota ei ole otettu huomioon, voi vuosimiljoonien aikana kasaantua simulaatiossa hyvin merkittäväksi ja johtaa väärään lopputulokseen.

"Yksi esimerkki on paleoseeni-eoseenin lämpömaksimi 56 miljoonaa vuotta sitten, jolloin maapallon lämpötila nousi 5–8 celsiusastetta. On jo ehdotettu, että Maan kiertoradan elliptisyys oli huomattavan suuri tämän tapahtuman aikana", Kaib selittää.

"Tuloksemme kuitenkin osoittavat, että ohi kulkevat tähdet tekevät tämän aikakauden yksityiskohtaisista ennusteista hyvin epävarmoja."

Kaibin mukaan tarkat arviot vaatisivat aurinkokuntamme ohittaneiden tähtien huomioimista. Tähtien lähiohituksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista aurinkokuntaan kerrotaan lisää tulevassa Tähdet ja avaruus -lehdessä 2/2024.