Nasan luotain mittasi Marsin ytimen koon

Kansainvälinen tutkimusryhmä on pystynyt laskemaan Marsin ytimen säteen. Tulosten perusteella naapurimme ydin saattaa koostua hieman oletettua harvemmasta aineesta.

Marsin pinnalle vuonna 2018 laskeutunut Insight-luotain on havainnut yli 500 marsjäristystä. Useimmat näistä ovat olleet suhteellisen pieniä tärinöitä. 

Insight-luotain rekisteröi usein kahdenlaisia seismisiä aaltoja. Ensimmäiset tulevat järistyksen tapahduttua suoraan Marsin pintaa pitkin luotaimen luokse. Toiset kulkevat pidemmän matkan ja kimpoilevat ennen luotaimelle saapumista.

Tutkijat olivat kiinnostuneita etenkin niistä seismisistä aalloista, jotka näyttivät kimmonneen planeetan ytimen ja vaipan rajapinnasta. Nämä saapuivat noin 500 sekuntia ensimmäisten seismisten aaltojen jälkeen. 

Ajan perusteella tutkijat laskivat, että Marsin ytimen säde on noin 1 810-1 860 kilometriä. Itse planeetan säde on noin 3 400 kilometriä.

Nyt esitetty luku on aiempien arvioiden yläpäästä. Tulos viittaa siihen, että naapurimme ytimen tiheys voi olla luultua pienempi. Näin ollen se sisältänee arvioitua enemmän suhteellisen kevyitä alkuaineita, kuten happea.

Aiheesta lisää USRA (englanniksi)