Merivirrat vaikuttavat Europa-kuun jäiseen kuoreen

Uusi tietokonemallinnus ehdottaa, että Jupiterin Europa-kuun jäistä kuorta voisivat liikuttaa alla olevan meren virtaukset. Myös pinnan halkeamat ja harjanteet saattavat selittyä veden liikkeellä.

Jupiterin kuulla Europalla uskotaan olevan syvä meri jäisen kuorensa alla. Tutkijat ovat vuosikymmeniä väitelleet, pyöriikö kuori sisäosia nopeammin. Jos näin on, selitykseksi on tarjottu Jupiterin painovoiman vetoa.

Nasan tutkijoiden tekemät uudet simulaatiot tarjoavat nyt toisenlaista selitystä. Jääkuoren eritahtinen liike voisi syntyä pinnanalaisen meren virtauksien seurauksena.

"Minulle oli täysin odottamatonta, että meren virtaukset riittäisivät vaikuttamaan jäiseen kuoreen", sanoo Robert Pappalardo Nasasta. Simulaatioista ilmeni, että virtaukset kykenevät myös hidastamaan kuoren pyörimistä.

Tutkimus viittaa lisäksi, että virtaukset eivät pelkästään rauhallisesti liikuttaisi kuorta, vaan saattaisivat olla jopa vastuussa Europan pinnalla näkyvistä halkeamista ja harjanteista.

Merivirtojen moottorina simulaatioissa oli Europan kivinen ydin, jonka uskotaan tuottavan lämpöä radioaktiivisen hajoamisen ja Jupiterin vuorovesivoimien seurauksena. Syvällä oleva lämmennyt vesi nousee merivirtoina ylöspäin kohti kuorta vaikuttaen sen liikkeeseen.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)