Marsin tummat rinnejuovat ehkä sittenkin kuivia

Vettä ei välttämättä tarvita selittämään punaisen planeetan arvoituksellisia rinnejuovia. Näin todettiin uudessa tutkimuksessa, jossa mitattiin juovaisten rinteiden jyrkkyyttä.

Marsin rinnejuovat ilmestyvät lämpimänä vuodenaikana, pitenevät vähitellen ja katoavat talven kuluessa. Niiden onkin uumoiltu olevan seurausta pinnanalaisen jään sulamisesta kesäaikaan.

Tuoreessa tutkimuksessa Alfred McEwen Arizonan yliopistosta analysoi kollegoidensa kanssa 151 juovan rinteiden kulmat.

Ilmeni, että lähes kaikki rinteet olivat jyrkempiä kuin 27 astetta. Kun rinne loiveni, juovat hiipuivat pois.

Jos kyse olisi märistä juovista, niitä pitäisi esiintyä myös pienemmillä kulmilla. Niinpä tulos antaa ymmärtää, että ilmiö on pelkästään kuivan hiekan synnyttämä. Rinteen kulman noustessa yli 27 asteen ylitetään niin sanottu dynaaminen lepokulma, jossa hiekka virtaa painovoiman vaikutuksesta alaspäin. 

"Rinnejuovat eivät virtaa loivemmille rinteille ja niiden pituudet korreloivat niin läheisesti dynaamisen lepokulman kanssa, ettei se voi olla sattumaa", sanoo McEwen.

Ratkaistuna rinnejuovien tapausta ei silti voida pitää. Epäselvää on yhä niiden vähittäinen kasvu, vuodenaikainen ilmeneminen sekä niissä esiintyvät suolat, joiden kiderakenteessa on vettä. Juovia on tunnistettu yli 50 alueella Marsissa. 

"Rinnejuovat muodostuvat luultavasti jollain mekanismilla, joka on ainutlaatuinen Marsille", sanoo McEwen.

Aiheesta lisää JPL (englanniksi)