Marsin pyöriminen kiihtyy – selitystä ei vielä tiedetä

Insight-luotaimen avulla on tehty tähän mennessä tarkin mittaus Marsin pyörimisestä. Ilmeni, että pyöriminen nopeutuu vuodessa neljän millikaarisekunnin verran.

Pyörimisnopeuden kasvu vastaa Marsin päivän lyhenemistä millisekunnin murto-osalla vuodessa.

Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen tekijät eivät ole täysin varmoja, miksi pyöriminen kiihtyy. Heillä on kuitenkin muutamia ideoita.

Yksi on jääkauden jälkeinen takaisinponnahdus, jossa maamassat nousevat oltuaan jääpeitteen painamia. Ilmiöstä seuraava muutos massan jakaumassa voi saada planeetan kiihdyttämään pyörimistä samaan tapaan kuin jäätanssija tekee vetämällä raajansa kiinni kehoon.

Toisen idean mukaan syynä olisi jään kertyminen napa-alueille.

Mittaukset tehtiin lähettämällä Maasta radiosignaaleja, jotka Marsin pinnalla oleva Insight-luotain heijasti edelleen takaisin. Pienet muutokset signaalien taajuudessa sallivat tutkijoiden määrittää, kuinka nopeasti planeetta pyörii.

Datasta saatiin tietoa myös planeetan ytimen koosta. Kun huomioon otettiin aikaisempia mittauksia, ytimen säteeksi tarkentui 1 790 – 1 850 kilometriä, mikä on hiukan yli puolet koko planeetan säteestä.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)