Marsin muodostuminen kesti luultua pidempään

Marsista peräisin olevat meteoriitit kertovat naapurimme varhaisista kehitysvaiheista. Uuden tutkimuksen mukaan punaisen planeetan synty on saattanut kestää selvästi kauemmin kuin tähän asti on ajateltu.

Maapallolta on löydetty yli 60 000 meteoriittia, joista noin 200 on tullut Marsista. Nämä ovat olleet tärkeitä tietolähteitä naapurimme rakenteen ja historian selvittämisessä.

Meteoriittien isotooppijakauman perusteella Marsin on päätelty kasvaneen nopeasti ensimmäisten 2–4 miljoonan vuoden aikana sen jälkeen kun aurinkokunta oli alkanut muodostua. Uuden tutkimuksen perusteella nämä tulokset saattavat kuitenkin olla vääristyneitä, sillä suuret varhaiset törmäykset ovat voineet muuttaa isotooppijakaumaa.

"Jotta voimme täysin ymmärtää Marsia, meidän täytyy ymmärtää varhaisimpien ja suurienergisimpien törmäysten roolia sen kehityksessä ja koostumuksessa", kertoo Simone Marchi SwRI-instituutista.

Marchin johtama uusi tutkimus väittääkin, että Marsin muodostuminen saattoi kestää selvästi pidempään kuin tähän asti on uskottu.

"Tulokset viittaavat, että vallitseva näkemys Marsin muodostumisesta voi olla vääristynyt saatavilla olevien meteoriittien rajallisen määrän takia."

Aiheesta lisää SwRI (englanniksi)