Maapallon elämä on saattanut vaikuttaa Kuun pinnan kehitykseen

Uuden tutkimuksen mukaan maapallolta peräisin olevalla hapella on voinut olla huomattava rooli Kuun raudan hapettumisessa.

Kuun pinnalla tiedetään olevan hematiittia, joka on raudan ja hapen yhdiste. Kiertolaisemme ei kuitenkaan sisällä merkittävää määrää happea, joten raudan ei pitäisi pystyä hapettumaan hematiitiksi.

"Hypoteesimme on, että hematiitti on muodostunut Kuun pinnalla olevan raudan hapettuessa Maan ylemmästä ilmakehästä tulevalla hapella", toteaa Shuai Li Havaijin yliopistosta.

Maapallon ilmakehässä on runsaasti happea, koska planeetallamme on ollut jo pitkään elämää. Jos nyt esitetty teoria pitää paikkansa, elämä olisi vaikuttanut myös Kuun kehitykseen.

Kuun pyörähdysaika on lukittunut niin, että kiertolaisemme kääntää aina saman puolen Maata kohti. Hematiittia havaittiinkin selvästi enemmän Kuun maapallolle näkyvältä puolelta.

"Kuun lähipuolelta löytynyt suurempi hematiittimäärä viittaa, että se saattaa liittyä maapalloon", Li selittää.

Koska hematiittia on löytynyt myös toiselta puolelta Kuuta, maapallon happi ei pysty selittämään kaikkia havaintoja. Todennäköistä onkin, että myös vedellä on ollut osuutensa asiassa.

Aiheesta julkaistut tutkimus (englanniksi)