Kraatteritutkimus vertailee kaasuplaneettojen kuiden pintojen ikäeroja

Jupiterilla, Saturnuksella, Uranuksella ja Neptunuksella on yhteensä lähes 300 kuuta. Kuiden pinnat sisältävät runsaasti tietoa niiden historiasta miljardien vuosien takaa.

Uudessa tutkimuksessa tiimi analysoi 26 kuun pintoja laskemalla luotainkuvista niiden kraattereiden määriä.

Alkuaikoina aurinkokunnassa tapahtui törmäyksiä paljon runsaampaa tahtia kuin nykyään. Tuolloin planeettojen rataetäisyydet Auringosta olivat muutoksessa ja tämä suisti pienkappaleita törmäyskurssille planeettojen ja kuiden kanssa.

Vanhimmat pinnat löytyvät Japetus, Hyperion, Phoebe ja Oberon -kuilta. Niiden historia ulottuu vain muutaman miljoonan vuoden päähän siitä kuin aurinkokunnan ammoisten törmäysten historiassa on mahdollista päästä.

Pintojen perusteella on silti mahdotonta sanoa, miten kuut tarkalleen muodostuivat, koska planeettakuntamme alkuaikojen törmäyspommitus oli liian kovaa. Todennäköisesti törmäyksiä oli niin paljon, että kuiden pinnat olivat tuolloin kokonaan sulia. Samalla pyyhkiytyivät merkit aiemmasta historiasta.

Tutkimusryhmä pitää todennäköisimpänä, että keskikokoiset ja suuret kuut syntyivät kaasuplaneettoja ympäröivien ainekiekkojen tiivistyessä. Erityisesti kuiden läheltä tehtävät painovoimamittaukset voisivat antaa tietoa niiden sisustoista ja sen avulla näiden kappaleiden varhaisimmasta historiasta.

2030 ja 2031 Jupiterin kiertoradalle saapuvat Nasan Europa Clipper ja ESAn Juice -luotaimet. Ne tulevat antamaan runsaasti uusia tietoja Jupiterin jääkuista.

Saturnuksen kuiden osalta Cassini-luotaimen aikainen data on hyvin kattavaa.

Uranuksen ja Neptunuksen kuiden pinnoista on vain vähän tietoa, joka perustuu Voyager 2:n ohilentoihin eikä näille planeetoille ole valmisteilla luotaimia.

Aiheesta lisää AAS (englanniksi)