Jupiterin suihkuvirtaukset kääntyvät neljän vuoden välein - nyt ymmärretään miksi

Jupiterin päiväntasaajan alueella kaasukehän yläosissa esiintyy suihkuvirtauksia, joille on kehitetty uusi, entistä tarkempi malli. Tutkimus hyödynsi Havaijilla sijaitsevan Nasan infrapunateleskoopin havaintoja.

"Maapallolla päiväntasaajan alueen tuulet stratosfäärissä vaihtavat suuntaansa keskimäärin noin kahden vuoden välein. Tämä vaikuttaa lämpötiloihin", kertoo Richard Cosentino Nasan Goddardin avaruuslentokeskuksesta. "Jupiterissa vastaavat virtausten muutokset tapahtuvat keskimäärin neljän maapallon vuoden välein."

Cosentinon ryhmän kehittämä tietokonemalli lähtee liikkeelle pienen mittakaavan virtauksista. Ajan kuluessa virtausten painovoima-aallot nousevat pilvikerroksista ylöspäin ja pakottavat Jupiterin stratosfäärin tuulet vaihtamaan suuntaansa. Termillä tarkoitetaan tässä hydrodynamiikan ilmiötä eikä suhteellisuusteoriaan liittyviä painovoima-aaltoja.

Simulaatiomallia esitellään Nasan videolla.

Myös maapallon ilmakehässä vastaavia painovoima-aaltoja pidetään yhtenä syynä suihkuvirtausten suunnanmuutoksille, mutta niiden aiheuttajiksi epäillään muitakin ilmiöitä.

"Mallimme pystyy paitsi selittämään virtaukset, myös tuottamaan havaintoja vastaavat lämpötilajakaumat. Yhdessä ne antavat meille hyvän luottamuksen siihen, että malli on tarkka ja paljastaa, mikä luo virtaukset", selittää Cosentino.

Mallinnettu ilmiö on englanninkieliseltä nimeltään quasi-quadrennial oscillation eli kvasi-nelivuotinen oskilaatio. Maapallon vastaava ilmiö kestää keskimäärin 28 kuukautta ja sitä kutsutaan kvasi-kaksivuotiseksi oskilaatioksi, quasi-biennial oscillation. Saturnuksessa vastaava vaihtelu tapahtuu noin 15 maapallon vuoden välein.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)